کوکو سبزی رژیمی برای افراد با کلسترول بالا
ابتدا بادمجان ها را از چند ساعت قبل پوست می گیریم و مثل خرد کردن خیار بادمجان را به سایز کوچک خرد میکنیم کمی نمک به آن میزنیم ودر ظرفی قرار داده تا به قول معروف آب پس دهد با این روش هنگام سرخ کردن روغن کمتری جذب میکند.
   ذخیره در برنامه هفتگی

ارزش غذایی در هر وعده

 • 0
  کالری
 • 0
  کربوهیدرات
 • 0
  چربی
 • 0
  فیبر
 • 0
  پروتئین
 • 20 دقیقه
  زمان آماده سازی
 • 45 دقیقه
  زمان پخت و پز
 • 65 دقیقه
  زمان کلی
 • ساده
  درجه پخت و پز
 • 4 نفر
  استفاده کنندگان
 • دستور پخت
 • مواد لازم
 • نظرات کاربران
ابتدا بادمجان ها را از چند ساعت قبل پوست می گیریم و مثل خرد کردن خیار بادمجان را به سایز کوچک خرد میکنیم کمی نمک به آن میزنیم ودر ظرفی قرار داده تا به قول معروف آب پس دهد با این روش هنگام سرخ کردن روغن کمتری جذب میکند. بعد آن را آبکشی میکنیم تا شوری نمکش برود. با روغن زیتون آن را تفت می دهیم برای گرفتن مابقی روغن ها بعد سرخ کردن میتوانید چند دستمال کاغذی در ظرف قرار داده و بادمجان ها را روی آن قرار دهید تا روغن را دستمال به خود جذب کند. پیازها را تفت میدهیم و سپس قارچها را نیز خرد میکنیم وبه همراه پیاز تفت می دهیم. مواد را مخلوط میکنیم وتخم مرغ ها را به آن اضافه میکنیم. مواد را هم میزنیم و در تابله کمی روغن ریخته و مواد را داخل ظرف میریزیم و سطح آن را صاف میکنیم و دم کنی بر روی تابله قرار داده شعله را کم کنید و بعد از 15 دقیقه اگه پخت آن طرفش را برعکس میکنیم تا طرف دیگرش نیز بپزد.
ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ: 1) ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ 3-2 ﻋﺪﺩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻞ ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺯﺭﺩﻩ) ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ, ﺯﯾﺮﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﻠﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺍﺯ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ , ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. 2) ﺑﺎ ﻫﺮﻏﺬﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺎﻻﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﺒﺰﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫﻮ ﯾﺎ ﮐﻠﻢ ﺑﺮﻭﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻭ... ﻭ ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬﺏ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﻭ ﭼﺮﺑﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. 3) ﻣﺼﺮﻑ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ, ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ 5 ﻋﺪﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ, ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ, ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﯿﺐ, ﮔﻼﺑﯽ, ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ, ﻣﺮﮐﺒﺎﺕ ﻭ ﻫﻮﯾﺞ( ﺩﺭ ﺳﺎﻻﺩ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻬﺎﯼ ﺳﺒﻮﺱ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪ. 4) ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 8 ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 5) ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ 180 ﮔﺮﻡ ( ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ 90 ﮔﺮﻡ), ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﯿﺪﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ ﺍﻣﮕﺎ-3 ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
 • ﭘﯿﺎﺯﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ      2   فنجان
 • ﺑﺎﺩﻧﺠﺎﻥ ﺧﺮﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ      2   فنجان
 • ﻗﺎﺭﭺ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ      2   فنجان
 • جعفری      1   قاشق مربا خوری
 • نعنا      1   قاشق چای خوری
 • تخم مرغ ( در صورت رژیم 6 عدد سفید)      6   عدد
 • آرد      3   گرم
 • ﺑﯿﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ      1   قاشق مربا خوری
 • نمک و فلفل      1   گرم