چایی و دمنوش فیلتر:
چای آویشن ابتدا در یک قوری چینی دو لیوان آب جوش ریخته وسپس آویشن را اضافه میکنیم و میگذاریم به مدت 20 دقیقه دم بکشد سپس می توان با عسل یا نبات میل کنید
دمنوش گل گاوزبان در یک قوری البته پیشنهاد میکنیم حتما قوری چینی را انتخاب کنید وسپس در آن گل گاوزبان وسنبل الطیب را با مقداری آب جوش ونبات اضافه کنیم ومی گذاریم تا به مدت 30 دقیقه دم بکشد باید رنگ دمنوش همانند آلبالو در بیاید.
چای نعنا در قوری چینی مقداری آب جوش می ریزیم و سپس مقداری نعنا به آن اضافه کرده ومیگذاریم به مدت 10 دقیقه دم بکشد ودرصورت تمایل با عسل یا نبات میل کرد.
چای گلپر ابتدا گلپر را خیس می دهیم. در قوری چینی آب جوش ریخته وگلپر ها را به آن اضافه کرده و به مدت 15 دقیقه می گذاریم دم بکشد بخاطر تلخی گلپر می توان از عسل یا نبات استفاده ومیل کرد.
چای گل سرخ یا محمدی در یک قوری آب جوش میریزیم ومقداری گلبرگ گل محمدی را به همراه چای سبز یا سیاه به آن اضافه می کنیم وبه مدت 20 دقیقه می گذاریم دم بکشد در صورت تمایل میتوان فقط از گلبرگ گل محمدی استفاده کنید و چای سیاه وسبز اضافه نکنید و همراه با عسل و نبات میل کنید.
چای زنجبیل زنجبیل ها را پوست کرده وخرد میکنیم در قوری چینی که مقداری آب جوش ریخته بودیم اضافه می کنیم و میگذاریم به مدت 20 دقیقه دم بکشد سپس بعد از حاضر شدن میتوان برای خوش طعم شدن با آبلیمو و عسل و برای از بین برده تندی مزه آن از مقداری نعنا استفاده کرد.
چای زعفران بعد از آنکه زعفران را کوبیدیم آن را با مقداری آب و در صورت تمایل با نبات مخلوط و در قوری چینی میریزیم و میگذاریم به مدت 30 دقیقه دم بکشد.
چای پونه ابتدا در قوری آب جوش میریزیم و مقداری پونه اضافه کرده و به مدت 20 دقیقه میگذاریم دم بکشد. درصورت تمایل می توان با عسل یا نبات میل کرد.
چای به لیمو ب جوش را در قوری چینی ریخته و سپس مقداری برگ به لیمو را به آن اضافه کرده و به مدت 20 دقیقه میگذاریم دم بکشد در صورت تمایل میتوانیم با عسل یا نبات سرو کنیم.